Kerteminde Marina

Marinaen er det første møde med byen for de mange gæstesejlere, der lægger til i Kerteminde hvert år. Marinaen skal rent funktionelt tilgodese brugerne og gøre det nemt at afvikle havnens mange praktiske gøremål som fx vedligehold og opbevaring af både. Derved – og i kraft af sin skønne beliggenhed – bliver marinaen også et rekreativt område for alle byens borgere og en stor attraktion i sig selv. Derfor skal marinaen være en havn for hele byen og dens besøgende. Den skal fordre en synergi mellem praktiske og rekreative gøremål, der gør stedet, og dermed hele byen, livligt og velbesøgt.

Planen gør op med de mange bådebroer og spred-ningen af liv ved at placere to knudepunkter langs den eksisterende promenade. Der er her, havnens liv mødes og blandes: Her udspringer forbindelsen til vandet for både sejlere og besøgende, her pla-ceres havnens funktioner og bygninger, promena-dens trafik skærer sig igennem, og der indrettes uderum til ophold. Det er også her, at de mindre sejlende – kajakker, joller, motorbåde – får en smutvej under broerne langs med promenaden, og flowet af sejlende og gående krydses.​​

Lokation

Kerteminde

Kategori

Maritimt​

Type​

Byplanlægning

Årstal

2016

Status

Skitseprojekt​

telefon_2 63 32 60 11    e-mail_2 as@sunkeark.dk  adresse_2 Andresens Købmandsgård 1, 2. Sal, 5300 Kerteminde​