​Fugleskjul i Sybergland

Sybergland er et stort, rekreativt område, som ligger tæt op ad golfbanen Great Northern i Ker- teminde. Området er fladt og rummer gode betin- gelser for etableringen af et fugleskjul, der isce- nesætter dyrelivet og skaber rammer for iagtta- gelse af fugle.

Dette forslag er tænkt som en del af en rute langs søen, hvor en rampe leder op til en overdækket platform.

​Herfra kan man siddende iagttage dyrelivet på søen gennem en smal spalte, der indrammer søen som et panorama.

Huset opføres i træ, der patinerer og går i ét med naturen, og et grønt tag bidrager til at sørge for, at fugleskjulet forholder sig diskret til sine om- givelser.

Lokation

Sybergland, Kerteminde​

Kategori

Kultur og uddannelse

Type​

Nybyggeri​

Omfang

50 m2

Årstal

2017

Status

Skitseforslag

telefon_2 63 32 60 11    e-mail_2 as@sunkeark.dk  adresse_2 Andresens Købmandsgård 1, 2. Sal, 5300 Kerteminde​