Havneudvikling Kerteminde

​I samarbejde med Kerteminde Kommune og Jan- nik Nyrop Urban Strategy er i løbet af efteråret 2018 udviklet en byplan for havneområdet i Ker- teminde. Nye bebyggelsesstrukturer, som tager tydeligt afsæt i den gamle bykernes karréer, for- binder byen med marinaen og Storebælt, bl.a. henover de opfyldninger, som er kommet til lø- bende gennem det 20. århundrede.

Arkitektonisk skal de nye byggerier have et mo- derne autentisk udtryk, der forholder sig følsomt til den gamle bykerne. 

De skal fremstå med en nutidig fortolkning af bl.a. byplanstruktur, typologi, facader, detaljer og materialer fra de traditionelle byhuse. Bygninger-ne opfattes således som individuelle huse i 1½ - 2½ etager, hovedsageligt med røde tegltage, som sættes sammen til karré- og randbebyggelse med offentligt tilgængelige slipper og bagveje. De nye huse kan realiseres enkeltvis eller i sektioner, og hovedparten indrettes som boliger.​

Lokation

Kerteminde

Kategori

Maritimt​

Type​

Byplanlægning

Årstal

2018

Status

Masterplan

telefon_2 63 32 60 11    e-mail_2 as@sunkeark.dk  adresse_2 Andresens Købmandsgård 1, 2. Sal, 5300 Kerteminde​