Munkebo Bycenter

Dette projekt omhandler formgivning af nye bo-liger i området omkring Munkebo Bycenter. Sigtet er at tiltrække mere liv og aktivitet til Bycentret gennem den synergi, der kan opstå, når fx bolig- og erhvervsfunktioner blandes i et område.

Byggeriet skal tilføre et nyt arkitektonisk udtryk til området og samtidig forholde sig til det eksi- sterende industriminde, således at den historiske fortælling gennem arkitekturen kan bevares og aflæses. Bl.a. derfor skal det være tydeligt, hvad der er henholdsvis oprindeligt og nyt. Det nye byggeri tager afsæt i Bycentrets modernistiske hovedtræk, men adskiller sig tydeligt gennem kontraster og en tidssvarende arkitektur. Teglstenen som materiale videreføres i det nye byggeri for at skabe sammenhæng, men som en beklædningstegl, der afspejler de principper, der kan bygges efter i dag.​

​En række punkthuse i 4 til 6 etagers højde giver modspil til det oprindelige bycenter i en til to etagers højde og står som vertikale elementer mellem de oprindelige, flade, horisontale byg- ninger. Etageadskillelsernes markering i facaden nedbryder visuelt bygningernes højde og skaber en sammenhæng med det oprindelige Bycenters horisontale linje.

I bystrukturen lægger de høje punkthuse sig alle vinkelret på Bycentrets øst-vest-gående struktur. Herved dannes en række mindre byrum mellem husene, som åbner sig i takt med, at man bevæg- er sig langs handelsstrøget til fods og skaber vari- ation i den rumlige oplevelse. Derved opnås også en transparens mellem punkthusene for både ud- sigt og sol fra syd, som kan nå ned i byrummene mellem husene. 

Lokation

Munkebo​

Kategori

Bolig​

Type​

Nybygg​eri og tilbygning

Årstal

2019

Status

Skitseforslag

telefon_2 63 32 60 11    e-mail_2 as@sunkeark.dk  adresse_2 Andresens Købmandsgård 1, 2. Sal, 5300 Kerteminde​