Vuggestue og børnehave i Revninge​

Kertemindeegnens Friskole ønsker at etablere børnehave og vuggestue i en eksisterende bygning ved skolen i Revninge. Dette skitseprojekt søger at skabe en funktionel og optimal planløsning til formålet med det benspænd at genbruge de eksi- sterende bygningselementer så vidt muligt.

Et nyt vindfang markerer den nye ankomstsitua- tion på husets nordside, hvor de større børn har uderum. Vuggestuens uderum placeres afskærmet i husets sydvendte gård, afskærmet mod vejen.

​Den indvendige planløsning er præget af de eksi- sterende bærende bygningsdele, samtidig med at 

planen gentænkes fuldstændig i forhold til den nuværende anvendelse. En ny ganglinje etableres som et forbindelsesled mellem husets to zoner: vuggestue og børnehave. De primære rum opdeles yderligere i mindre zoner, som giver mulighed for forskellige grader af aktivitet, støj, leg mv. En del af en eksisterende sal og scene inddrages, og der opnås stor og interessant rumlighed i børnehaven. Etablering af en syd- vendt karnap i vuggestuen giver forbindelse til omverdenen, lys og sol. Se-kundære funktioner som garderobe, personale-faciliteter, toilet, pusle- rum mv. arrangeres langs gangens sider, så bygningens areal udnyttes så vidt muligt.

Lokation

Revninge, Fyn

Kategori

Kultur og uddannelse

Type​

Ombygning

Omfang

350 m2

Årstal

2017

Status

Skitseforslag

telefon_2 63 32 60 11    e-mail_2 as@sunkeark.dk  adresse_2 Andresens Købmandsgård 1, 2. Sal, 5300 Kerteminde​