Maritimt​

Kerteminde​

Forslag til lokalplan 318

For Kerteminde Kommune har Sunke Arkitekter illustreret, hvordan en bebyggelse efter rammerne i forslaget til lokalplan 318 kunne tage sig ud.

Bogense, Fyn​

Husbåd

For Bogense Yachtservice tegner Sunke Arkitekter en husbåd, som skal kunne indpasses i en marina og fungere som alternativ til en feriebolig.

Kerteminde, Fyn​

Udvidelse af Fjord & Bælt

Ideoplægget til en udvidelse af Fjord & Bælt i Kerteminde viser principper for, hvordan en række nye funktioner kan indgå i sam- spil med det eksisterende center for i højere grad at inddrage

Kerteminde, Fyn​

Havneudvikling Kerteminde

I samarbejde med Kerteminde Kommune og Jannik Nyrop Urban Strategy er i løbet af efteråret 2018 udviklet en byplan for havne- området i Kerteminde. Nye bebyggelsesstrukturer, som tager tyde- ligt afsæt i den gamle bykernes karréer,

Kerteminde, Fyn​

Flydende Shelters

Tegnestuen er i gang med at udvikle flydende Shelters, i samar- bejde med brugere og interesse- grupper.

Flydende shelters er tænkt som et alternativ, for Shelters på land langs de danske kyster.

Sunke Arkitekter har i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kom- mune og Jannik Nyrup Urban Strategi udviklet en vision for den gamle slagterigrund på havnen i Faaborg.

Kerteminde, Fyn

​Kerteminde Marina

Marinaen er det første møde med byen for de mange gæstesejlere, der lægger til i Kerteminde hvert år. Marinaen skal rent funktio- nelt tilgodese brugerne og gøre det nemt at afvikle havnens mange praktiske gøremål som fx vedligehold og opbevaring af både.​

Århus, Jylland

FTL-havnen i Aarhus

Vestsiden af FTL-havnen i Aarhus rummer både lystsejlere, roere, små og store træskibe, faciliteter for motorbåde samt spisesteder og rekreative faciliteter, og havnen nyder godt af sin placering tæt på både byen og Riis Skov.

Tegnestuen har udarbejdet et skitseforslag til Det maritime hus i Vejle. Huset rummer maritime faciliteter, restaurant m.m., og tag- er arkitektonisk udgangspunkt havets flade og de store horisontale linjer i omgivelserne.​

Middelfart, Fyn​

Middelfart Marina

Havnen og bebyggelsen er planlagt med ønsket om at sikre en visionær udvikling, herunder en udvidelse af bådpladser fra nu- værende 500 til kommende 1000. Den samlede udvidelse og plan- lægning indtænker en bred vifte af funktioner og er udført med idéer fra brugere og interessenter på havnen. Gennem borger- inddragelsen er der udarbejdet en helhedsplan, der danner ramme for en ny lokalplan og det efterfølgende finansieringsarbejde.​

Kerteminde, Fyn​

​Jollehavnen

På sydsiden af indsejlingen til Kerteminde Fjord ligger Jollehav- nen. Projektet består af 54 bådpladser, 15 små bådhuse á 12-15 m2 og et aktivitetshus.​

telefon_2 63 32 60 11    e-mail_2 as@sunkeark.dk  adresse_2 Andresens Købmandsgård 1, 2. Sal, 5300 Kerteminde​