Kultur​ og Uddannelse

Ladby

Udvidelse af Vikingemuseet Ladby

Vikingemuseet Ladby ønsker at udvide de publikumsinvolverende aktiviteter på de udensdørs arealer. Bl.a. et nyt multihus i form af 'Yduns Høj' og en såkaldt 'naust' til vinteropbevaring af vikingeskibet, Ladbydragen, samt værkstedsaktiviteter i sommerperioden. 

Sybergland, Kerteminde, Fyn

Fugleskjul i Sybergland

Sybergland er et stort, rekreativt område, som ligger tæt op ad golfbanen Great Northern i Kerteminde. Området er fladt og rum- mer gode betingelser for etableringen af et fugleskjul,

Kerteminde, Fyn

Kerteminde Kirkes Kulturhus

Det tidligere Kerteminde Rådhus i Langegade anvendes nu af Ker- teminde-Drigstrup Sogns menighedsråd og er ved at gennemgå en fornyelse. Projektet omfatter en tilbygning mod Kattestræde,

Kerteminde, Fyn

Nordre Kirkerist

Nordre Kirkerist rummer et potentiale og anvendes allerede nu af handlende til opstilling af boder. En fleksibel markedsgade i direk- te forbindelse til byens eksisterende handelsliv,

Kertemindeegnens Friskole ønsker at etablere børnehave og vug- gestue i en eksisterende bygning ved skolen i Revninge. Dette skit- seprojekt søger at skabe en funktionel og optimal planløsning til formålet med det benspænd at genbruge de eksisterende bygningselementer så vidt muligt.

Årslev-Sdr. Nærå, Fyn

Byfornyelse i Årslev-Sdr. Nærå

Aktiviteten omkring Polymeren, en tidligere fabrik, der nu har ud- viklet sig til et kulturelt centrum for området præget af frivillighed og iværksætteri, har været med til at sætte gang i tankerne om- kring udviklingen af et bycentrum mellem Årslev og Sdr. Nærå syd for Odense.

Kerteminde, Fyn​

Flydende Scene

Projektet er udviklet til Kirsebærfestivalen i Kerteminde. Den flydende scene omdanner den snævre indsejling til Kerteminde Fjord til en amfiscene for koncerter m.m.​

Kerteminde,Fyn​

NOR Kerteminde

NOR er et feriekoncept og en ide om at holde ferie ved Noret med inspiration i vikingetiden og den lokale natur og kulturhistorie.​

Ringe, Fyn

Boltinggaard

I Realdanias Kampagne "Fremtidens Herregård" er Boltinggaard ved Ringe udvalgt som et af tolv projekter. Dele af herregården ombygges til nye rammer for filmproduktion. Sunke Arkitekter har spillet en vigtig rolle i ideudviklingen og ansøgningen til Realda- nia.​

telefon_2 63 32 60 11    e-mail_2 as@sunkeark.dk  adresse_2 Andresens Købmandsgård 1, 2. Sal, 5300 Kerteminde​