Flydende Scene

Idéen om en flydende scene i Kertemindes Re- næssancehavn opstod hos Art Festivalen i Ker- teminde. Scenen var tænkt som en event-mulig- hed for Art Festivalen og lokale kunstnere, men den flydende scene kan appellere til mange mu- lige interessenter, foreninger og events. En flyd- ende scene vil skabe et nyt fikspunkt og centrum for aktivitet og inddrage et stort byrum, som net- op orienterer sig mod vandet.​
​Kertemindes Renæssancehavn rummer de oplagte historiske, æstetiske og funktionelle rammer for afholdelse af kunstneriske og kulturelle events og forestillinger igennem hele foråret, sommer og ef- terår i forbindelse med begivenheder i Kertemin- de. Anvendelsesmulighederne kan være skuespil, ballet eller opera, akustisk og klassisk musik samt koncerter, hvor lyd- og lysudstyr anvendes.​

Scenen tager sit udgangspunkt i en funktionel, rektangulær plan og udformes som en flydende forlængelse af renæssancehavnen, som skyder op fra vandspejlet. Scenen beklædes med træ, og to solsejl udspændt af slanke master beskytter kunstnere, teknisk udstyr og kunstværker mod sol og byger. Masterne giver tillige mulighed for montering af spots og andre elementer, som er nødvendige for mange typer scenekunst.
​Adgang til scenen sker via en flydende platform, som trækkes mellem scene og kaj. En teknisk for-bindelse med elektricitet er nødvendig for at drive lys- og lydudstyr.

Lokation

Kerteminde, Fyn

Kategori

Kultur​

Type​

Nybyg​geri

Omfang

122 m2​

Årstal

2014

Status

Skitseprojekt​

telefon_2 63 32 60 11    e-mail_2 as@sunkeark.dk  adresse_2 Andresens Købmandsgård 1, 2. Sal, 5300 Kerteminde​