FTL-havnen i Aarhus

Vestsiden af FTL-havnen i Aarhus rummer både lystsejlere, roere, små og store træskibe, facili- teter for motorbåde samt spisesteder og rekrea- tive faciliteter, og havnen nyder godt af sin pla- cering tæt på både byen og Riis Skov. Detailplanen for området skulle derfor imødekom- me mangfoldigheden af havnens mange interes- senter og fordre byrum, som udstråler denne mangfoldighed, og som besøgende kan gå på op- dagelse i.

Detailplanen udarbejdes i samarbejde med LAND+

Landskabsarkitekter og blev til i sin endelige form gennem samarbejde med kommunen samt inddragelse af havnens erhverv, klubber og​ for- eninger gennem en række workshops og bruger- møder.

Det resulterede i en plan, som skaber mere rum for fritidsaktiviteter gennem planlægning af en rekreativ promenade med opholds- og udkigszo- ner, en ny forbindelse til byen, samt nye rammer for erhvervs- og klubfaciliteter.​​

Lokation

Aarhus​

Kategori

Maritimt

Type​

Detailplan​

Årstal

2013

Status

Byplanlægning​

telefon_2 63 32 60 11    e-mail_2 as@sunkeark.dk  adresse_2 Andresens Købmandsgård 1, 2. Sal, 5300 Kerteminde​