Midtfyns Vandforsyning

Der etableres en ny administrationsbygning samt en større lagerbygning for Midtfyns Vandforsy- ning i Ringe.

​Administrationsbygningen fortsætter et forløb af eksisterende bygninger ved at den ene gavl er pa- rallel med nabobygningen, og forholder sig sam- tidig til grunden ved at bygningens rum gradvist roteres langs forløbet mod skel. Det understreges, ved at rummene defineres af skiver i tegl, som markerer sig i facaderne. Mellem skiverne sættes lette partier, som giver stor transparens mod ude- arealerne. Derved åbner 

bygningen sig mod vejen, så ankomsten bliver ty- delig, og det indvendige rum præges af udsigten til det grønne område med gamle egetræer samt et eksisterende bassin.

De primære funktioner, arbejdspladser, mødelo- kale og foyer, orienteres mod de grønne arealer, og bygningens sekundære funktioner placeres mod skel. Den ny lagerbygning syd for admini- strationsbygningen indeholder også omklæd- ningsfaciliteter, laboratorium og værksted.​

Lokation

Ringe, Fyn​

Kategori

Erhverv​

Type​

Nybyg​geri

Omfang

760 m2​

Årstal

2016​

Status

Skitseprojekt​

telefon_2 63 32 60 11    e-mail_2 as@sunkeark.dk  adresse_2 Andresens Købmandsgård 1, 2. Sal, 5300 Kerteminde​