Udvidelse af Hesselhuset

Der lægges en bygning domineret af træ og glas som kontrast til den tunge oprindelige bygning for at udvide huset for Restaurant Lieffroy.

​Bygningen ligger som en vinkel på huset og ad- skiller sig tydeligt som et nyt element, der ​for-holder sig til det eksisterende. Det gør den ​

bl.a. ved at fortolke gesimsen i et let udhæng med stikspær samt udnytte udsigten over storebælt gennem et vinduesparti, der tager sit udgangs- punkt i det eksisterende. En listebeklædning giver tekstur og skala til facaden.​

Lokation

Nyborg, Fyn​

Kategori

Erhverv

Type​

Tilbygning​

Omfang

80 m2​

Årstal

2017​

Status

Skitseforslag​

telefon_2 63 32 60 11    e-mail_2 as@sunkeark.dk  adresse_2 Andresens Købmandsgård 1, 2. Sal, 5300 Kerteminde​