Nyheder​

Projekter

Udvidelse af Fjord & Bælt

03.09.2019

Ideoplægget til en udvidelse af Fjord & Bælt i Kerteminde viser principper for, hvordan en række nye funktioner kan indgå i samspil med det eksisterende center for i højere grad at inddrage både byens borgere og besøgende i nuværende og nye aktiviteter, som relaterer sig til det maritime miljø og naturen omkring Kerteminde.

Projekter

Kerteminde havnekvarter

23.07.2019

Tilrettet udbudsmateriale: Unik storparcel på Nordre Havnekaj

​Som vedtaget på et ekstraordinært byrådsmøde den 9. maj 2019 har Kerteminde Kommune tilrettet det igangværende udbud af byggefelt 2 på Nordre Havnekaj.

​Tilretningen betyder, at der på Nordre Havnekaj udelukkende udbydes ét samlet byggefelt, byggefelt 2, hvor der gives mulighed for at opføre cirka 6500 etagemeter, svarende til omtrent 48 boliger – alt afhængigt af størrelsen.

Tilbudsfristen er forlænget til 2. september 2019.

Projekter

Munkebo Bycenter

11.06.2019

Dette projekt omhandler formgivning af nye boliger i området omkring Munkebo Bycenter. Sigtet er at tiltrække mere liv og aktivitet til Bycentret gennem den synergi, der kan opstå, når fx bolig- og erhvervsfunktioner blandes i et område.

Projekter

Villa ved Kerteminde

14.05.2019

Projektet omhandler planlægning af en ny villa med tilhørende faciliteter på en landejendom i åbent land nord for Kerteminde. Bygningen er udtænkt i to etager, som forskydes på midten.

Se projektet her

Tegnestuen

Ny medarbejder

24.01.2019

Fra 1. marts byder vi velkommen til vores kommende kollega, bygningskonstruktør Kim Stage Olsen. Vi ser frem til et godt samarbejde med Kim omkring vores projekter.

Projekter

Havneudviking Kerteminde

08.01.2019

I samarbejde med Kerteminde Kommune og Jannik Nyrop Urban Strategy er i løbet af efteråret 2018 udviklet en byplan for havneområdet i Kerteminde. Nye bebyggelsesstrukturer, som tager tydeligt afsæt i den gamle bykernes karréer,

Projekter

Villa ved Båring Mark

02.10.2018

Ny villa tæt ved Middelfart med udsigt over Båring Vig. Tre længer kobler sig sammen og tre simple tagflader med ensidigt fald samler bygningens forskellige rumligheder under sig.

Projekter

Flydende Shelters

18.09.2018

Tegnestuen er i gang med at udvikle flydende Shelters, i samarbejde med brugere og interesse- grupper.

Projekter

Greenkeeper-bolig

15.05.2018

I forbindelse med etablering af golfbanen Great Northern i Kerteminde opstod behovet for boligfaciliteter til golfbanens greenkeepere.

Projekter

Kerteminde Kirkes Kulturhus

15.05.2018

Der bliver lagt en sidste hånd på tilbygningen til Kerteminde Kirkes Kulturhus samt det udendørs anlæg. Om aftenen kan forbipasserende se belysning på facadens listebeklædning og adgangsvejens ramper fra armaturer skjult under drypkanten og i plantekasserne.

Projekter

Fugleskjul i Sybergland

12.12.2017

​Sybergland er et stort, rekreativt område, som ligger tæt op ad golfbanen Great Northern i Kerteminde. Området er fladt og rummer gode betingelser for etableringen af et fugleskjul,

Projekter

Kerteminde Kirkes Kulturhus

14.11.2017

Det tidligere Kerteminde Rådhus i Langegade anvendes nu af Kerteminde-Drigstrup Sogns menighedsråd og er ved at gennemgå en fornyelse. Projektet omfatter en tilbygning mod Kattestræde,

Projekter

Nordre Kirkerist

03.10.2017

Nordre Kirkerist rummer et potentiale og anvendes allerede nu af handlende til opstilling af boder. En fleksibel markedsgade i direkte forbindelse til byens eksisterende handelsliv,

19.09.2017

Skitseprojekt til en grundudstykning i Marselisborg, Aarhus. Grunden ligger smukt tæt på stranden og med Marselisborg Skoven som nabo. Fra 1. salen er der udsigt ind i skoven og adgang til en stor altan, og fra stueetagen er der forbindelse til haven.

Projekter

Udvidelse Restaurant Lieffroy

05.09.2017

Der lægges en bygning domineret af træ og glas som kontrast til den tunge oprindelige bygning for at udvide huset for Restaurant Lieffroy.

telefon_2 63 32 60 11    e-mail_2 as@sunkeark.dk  adresse_2 Andresens Købmandsgård 1, 2. Sal, 5300 Kerteminde​